Neuropsykiatrinen valmennus


Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet, toiminnanohjauksen vaikeudet ja/tai kielelliset erityisvaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.

Ota yhteyttä nepsy(ät)hoksaamo.fi

Alkukartoitus ja tavoitteet:

Valmennuksessa sovimme yhdessä aikataulun, tavoitteet ja menetelmät. Tavoitteet ovat käytännönläheisiä ja konkreettisia. Ne voivat liittyä jokapäiväiseen elämään, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja vuorovaikutustaitoihin. Menetelmät valitaan aina yksilöllisesti ja ne ovat ratkaisukeskeisiä, toiminnanohjauksellisia ja vahvuuksiin keskittyviä.

Motivaatio vaikuttaa tuloksiin ja motivaation vahvistaminen on osa valmennusprosessia. Valmennukseen kuuluu olennaisesti lapsen ja/tai nuoren vanhempien tukeminen, joka voi olla tarpeen myös vanhemman omien neuropsykiatristen oireiden vuoksi. Valmennus on sekä yksilö- että lähiympäristökeskeistä.

Perhevalmennus on tapaaminen, jossa mukana myös muita perheenjäseniä. Tapaamisen avulla perheenjäsenet saavat konkreettisia keinoja, kuinka he voivat tukea ja edistää asiakasta tavoitteiden saavuttamisessa.

Nepsy-palveluni:

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa itsemaksavana, palvelusetelillä tai maksusitoumuksella. Maksusitoumusta tai palveluseteliä voit tiedustella oman alueesi sosiaalityöntekijältä. Tyypillisesti valmennus on 3-6 kk pituinen, 1-2 krt/viikossa tapahtuvaa. Valmennus voidaan tehdä asiakkaan lähiympäristössä tai muussa sovitussa paikassa.

Ongelman kartoitus ja tavoiteasetanta (60 min) sisältää yhden tapaamisen, jota varten asiakas on etukäteen kuvannut arjen haasteita, hinta 100 euroa.

Valmennus:

 • Valmennus, jossa 3 lähitapaamista (45 min), hinta 280 euroa.
 • Valmennus, jossa 5 lähitapaamista (45 min), hinta 450 euroa.
 • Valmennus, jossa 10 lähitapaamista (45 min), hinta 800 euroa.
 • Perhevalmennustapaaminen (90 min) 130 euroa.
 • Matkakorvaus 0,43 euroa/km veloitetaan todellisten ajokilometrien mukaan.

Millaisia asioita voidaan valmentaa?

 • Itsestä huolehtiminen
 • Lähimmistä huolehtiminen
 • Itsetuntemus, itsetunto ja itseluottamus
 • Vuorovaikutustaidot ja ihmissuhteet
 • Läsnäolo
 • Arjen- ja ajanhallinta
 • Tulevaisuuden suunnittelun tukeminen (opinnot, työ, jne)
 • Oppimistekniikoiden hallinta
 • Vapaa-aika
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • Stressinhallinta ja rauhoittuminen
 • Motivaatio

Valmennusmenetelmiä, mm:

 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset kysymykset
 • Piirtämis- ja kirjoitusharjoitukset
 • Narratiivisuus
 • Mielikuvaharjoitukset
 • Rentoutumis- ja läsnäoloharjoitukset
 • Konkreettiset apuvälineet arjen tueksi (esim.kalenterit, muistiinpanot, toimintaohjeet, muistutukset)
 • Tavoitteita harjoittavat ja tukevat kotitehtävät