Puheterapia


Puheterapiaa voi antaa korkeakoulututkinnon suorittanut puheterapeutti (filosofian maisteri), joka on Valviran laillistama ammattihenkilö.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää vuorovaikutuksen, kommunikaation, puheen, kielen, suualueen motoriikan, syömisen ja nielemisen sekä kirjoittamisen ja lukemisen kuntoutusta. Häiriöt voivat olla synnynnäisiä ja/tai vamman/sairauden myöhemmin aiheuttamia. Puheterapiassa kiinnitän huomiota asiakkaan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja kuntouttamiseen.

Puheterapia ei keskity pelkästään puheen kuntouttamiseen, vaan pyrin kokonaisvaltaiseen kielellisten ja sosiaalisten taitojen kuntouttamiseen ja kehittämiseen. Puheterapian tavoitteena on aikaansaada mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Puheterapiaan hakeutuminen

Ennen terapiasuhteen alkamista tulee olla kirjallinen maksusitoumus kotikunnalta, hoitavalta laitokselta, vakuutusyhtiöltä tai Kelalta.

Vakuutukset (tapaturma-, liikennevakuutus, lasten ja aikuisten sairausvakuutukset) voivat korvata puheterapian. Työpaikkojen työterveyshuolto, sairaskassat sekä työnantajan ottamat vakuutukset voivat myös korvata puheterapiakäynnit. Korvauskäytännöt ovat työpaikkakohtaisia.

Puheterapiaan voi hakeutua myös itse maksavana. Asiakkaan lähete hoidosta vastaavalta taholta (esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoislääkäri) on suositeltava, mutta ei välttämätön terapian aloittamiseksi. Sairausvakuutus ei korvaa itse maksavan puheterapiaa.

Terapiakuvaus

Puheterapia on aina jokaiselle kuntoutettavalle yksilökohtaista. Terapian suunnittelussa noudatetaan kaavion periaatteita.

Vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjaus on osa puheterapiaa. Salassapitovelvollisuus sitoo terapiasopimusta ja potilasasiakirjojen tietoja.