TerapiapalveluniOlen puheterapeutti Minna Jyrkkä ja olen toiminut ammatinharjoittajana vuodesta 2007. Tuotan korkealaatuisia puheterapiapalveluita Oulun seudulla ja ympäristökunnissa. Puheterapia, joka on lääkinnällistä kuntoutusta, sisältää vuorovaikutuksen, kommunikaation, puheen, kielen, suualueen motoriikan, syömisen ja nielemisen sekä kirjoittamisen ja lukemisen kuntoutusta. Puheterapiassa kiinnitän huomiota asiakkaan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja kuntouttamiseen. Luottamuksellinen vuorovaikutussuhde on toimintani keskiössä sekä asiakkaan ja hänen perheensä että lähiympäristön kanssa vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Puheterapiaa voi antaa korkeakoulututkinnon suorittanut puheterapeutti (filosofian maisteri), joka on Valviran laillistama ammattihenkilö.

Terapiajaksot ovat pääsääntöisesti pitkiä, jolloin luottamuksellinen terapiasuhde on tärkeää. Luottamuksen rakentaminen perustuu vuorovaikutukselliseen toimintatapaani, asiakaspalvelunäkemykseeni ja järjestelmälliseen toimintatapaani.

Asiakkaani

Asiakkaani koostuvat lähinnä lapsista ja nuorista. Annan puheterapiaa pääsääntöisesti yksilöterapiana koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä. Puheterapia Minna Jyrkällä on voimassa olevat palvelusopimukset puheterapiasta mm. Kelan, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin kanssa.

Ammattitaitoni

Olen suorittanut OPT 1, OPT 2 ja apraksia -koulutukset, joissa osa-alueina ovat mm. suun- ja kasvojen alueen motoriikka sekä syömisen kuntoutus. Oral Placement Therapy (OPT) on tekniikka, jota käytetään suun ja kasvojenalueen sekä syömisen terapiakeinona.

Ylläpidän ammattitaitoani ja varmistan sen kehittymisen jatkuvalla koulutuksella.

Viimeisimmät koulutukseni:

 • Neuropsykiatrinen ratkaisukeskinen valmentaja 30 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
 • Verkkokurssi tunnelukoista, Eevi Minkkinen
 • Faceforer, Äännekoulu Oy
 • Havainnoidaan lisää, KatjaVox Oy
 • PariAsiaa -ohjaajakoulutus, 6 osaa, Parisuhdekeskus Kataja Ry.
 • Havannoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe, KatjaVox
 • Psykologinen lihastestaus, Kehollisten vasteiden arviointi osana tunteiden vapauttamistekniikoita, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
 • VoiceWell-menetelmään perustuvien manuaalisten hoito-otteiden hyödyntäminen osana kasvojen ja suunalueen logopedista kuntoutusta, Voidis Oy
 • Avaa tunnelukkosi, Mentores
 • The Get Permission Approach to Pediatric Feeding intevention –syömiskoulutus, Terapeija Oy
 • Kuinka K-äänne kuntoutetaan, Terapeija Oy
 • Puheterapeuttisen tavoitteenasettelun ABC kurssi, Terapeija Oy
 • Kommunikoinnin kolmio, Terapeija Oy
 • Näin ohjaat yhteisöä, Terapeija Oy
 • Terapiatekniikat käyttöön, Terapeija Oy
 • Monikielisen lapsen kielellinen kehitys, kielellinen vaikeus ja kielenkehityksen tukeminen, Pohjois-pohjanmaan kesäyliopisto
 • Mikroilmeet ja -eleet- nonverbaalinen yhteys toiseen, Suomen psykologinen instituutti
 • Myötätuntouupumus- auttajan sudenkuoppa, Suomen psykologinen instituutti
 • Työnohjauspäivät, Perheen parhaaksi- hanke
 • Teaching Functional Speech to Non-Verbal Individuals with Behavior Problems: Applying the Science of Behavior Analysis with Oral Placement Therapy, Terapeija Oy / Renee Roy Hill (USA)
 • Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot, Terapeija Oy
 • Bodytech Kinesology taping - level 1, Bodytech
 • Feeding therapy: A Sensory-Motor Approach, Soty ry.
 • Oral Placement Therapy -koulutus, Terapeija Oy / Renee Roy Hill (USA)
 • Vuorovaikutus-ohjaajakoulutus, Kataja ry.
 • Kehitysvammaisuuden huomioiminen kuntoutuksessa ja opetuksessa, PPSHP
 • Pienten syömisongelmaisten lasten hoito, PPSHP
 • Puhemotoriikan kuntoutus - sensomotorisen puhevaikeuden kuntoutuksenperiaatteita
 • GAS (Goal Attainment Scaling) -koulutus, OYS