Palveluni



Olen puheterapeutti, nepsy-valmentaja ja vertaisohjaaja Minna Jyrkkä. Olen toiminut ammatinharjoittajana vuodesta 2007. Tuotan korkealaatuisia palveluita Oulun seudulla ja ympäristökunnissa.

Toimintani painopisteenä on puheterapia, joka on lääkinnällistä kuntoutusta. Vaikuttavuuden varmistamiseksi luottamuksellinen vuorovaikutussuhde on toimintani keskiössä sekä asiakkaan, hänen perheensä sekä lähiympäristön kanssa.

Terapiajaksot ovat pääsääntöisesti pitkiä, jolloin luottamuksellinen terapiasuhde on tärkeää. Luottamuksen rakentaminen perustuu vuorovaikutukselliseen toimintatapaani.

Puheterapia-asiakkaani

Asiakkaani koostuvat lähinnä lapsista ja nuorista. Annan puheterapiaa pääsääntöisesti yksilöterapiana koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä. Nepsyvalmennuspaikka sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan toimintaympäristön mukaisesti.

Minulla on voimassa olevat palvelusopimukset puheterapiasta mm. Kelan, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin kanssa.

Ammattitaitoni

Olen suorittanut OPT 1, OPT 2 ja apraksia -koulutukset, joissa osa-alueina ovat mm. suun- ja kasvojen alueen motoriikka sekä syömisen kuntoutus. Oral Placement Therapy (OPT) on tekniikka, jota käytetään suun ja kasvojenalueen sekä syömisen terapiakeinona.

Ylläpidän ammattitaitoani ja varmistan sen kehittymisen jatkuvalla koulutuksella.

Viimeisimmät koulutukseni:

 • UUTTA: Solmuja parisuhteessa -menetelmä ja -ryhmänohjaajakoulutus (meneillään)
 • Neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja
 • Verkkokurssi tunnelukoista
 • Faceformer
 • Havainnoidaan lisää
 • PariAsiaa -ohjaajakoulutus, 6 osaa
 • Havannoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
 • Psykologinen lihastestaus, Kehollisten vasteiden arviointi osana tunteiden vapauttamistekniikoita
 • VoiceWell-menetelmään perustuvien manuaalisten hoito-otteiden hyödyntäminen osana kasvojen ja suunalueen logopedista kuntoutusta
 • Avaa tunnelukkosi
 • The Get Permission Approach to Pediatric Feeding intevention –syömiskoulutus
 • Kuinka K-äänne kuntoutetaan
 • Puheterapeuttisen tavoitteenasettelun ABC kurssi
 • Kommunikoinnin kolmio
 • Näin ohjaat yhteisöä
 • Terapiatekniikat käyttöön
 • Monikielisen lapsen kielellinen kehitys, kielellinen vaikeus ja kielenkehityksen tukeminen
 • Mikroilmeet ja -eleet- nonverbaalinen yhteys toiseen
 • Myötätuntouupumus- auttajan sudenkuoppa
 • Työnohjauspäivät
 • Teaching Functional Speech to Non-Verbal Individuals with Behavior Problems: Applying the Science of Behavior Analysis with Oral Placement Therapy
 • Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot
 • Bodytech Kinesology taping - level 1
 • Feeding therapy: A Sensory-Motor Approach
 • Oral Placement Therapy -koulutus
 • Vuorovaikutus-ohjaajakoulutus
 • Kehitysvammaisuuden huomioiminen kuntoutuksessa ja opetuksessa
 • Pienten syömisongelmaisten lasten hoito
 • Puhemotoriikan kuntoutus - sensomotorisen puhevaikeuden kuntoutuksenperiaatteita
 • GAS (Goal Attainment Scaling) -koulutus